خطبة جاوي : دباوه نأوغن هيدوف امام الشافعي

 คุตบะห์นี้สามารถดาวน์โหลดรูปแบบwordได้ที่นี้ คลิก

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوبه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

أما بعد ! فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عزوجل وطاعته لعلكم تفلحون

أعوذبالله من الشيطان الرجيم : {‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‏} ‏[‏المجادلة‏:‏ 11‏]‏، قوم مسلمين يغد رحمتي اوله الله سبحانه وتعالى كالو دتاث كن سسؤرغ تنتغ مذهب يغ مريك برمذهب ، خصوصث مريك يغ بردادا دولاية سلاتن اين ، جوئ دنئارا جيران كيت ماليزيا جوئ اندوسيا ، جوابن يغ كيت دافتي بهوا مريك ايت براليران اهل السنة يغ برمذهب الشافعي ، تتافي جيكا دتاثكن نام امام الشافعي ، بوليه دكاتكن كباثقكن يغ مغاكو ديري برمذهب الشافعي ايت ، تيدق كنل سيافكه نام الشافعي ، سأوله مريك ، انق كفد سأورغ ايه تتافي تيدق كنل افكه نام ايه ، اينله كتقصيران كيت يغ مغاكو دغن ليدهث برمذهب الشافعي ، بهكن ستغه يغ لأين مغاكو ديري ساج بر مذهب الشافعي تتافي عمالنث سلالو برخغئا دغن فسنن امام الشافعي رحمه الله ، فد ببراف حال ، يغ تأايغين ممبيخارا دسيني ، مك دغن كسمفاتن اين ساي ايغين مثنتوه سديكيت سجاره هيدوف إمام الشافعي خصوصث سجاره هيدوف بليو رحلة علمية بليو اتو فرجالنن دالم مننتوتي علمو فغتاهوان سفاي منجادي ساتو فغاجاران يغ بركسن دالم هيدوف كيت هارين،

سيدغ جمعة يغ بربهائيا ، امام الشافعي نامث محمد بن ادريس يغبركتورونن قريش ، لاهيرث دبولن رجب دبومي غزة فلسطين فدتاهون 150 هجرة ،يغ مان تاهون ترسبوت اداله تاهون كماتين امام أبو حنيفة رحمه الله عليه إمام الشافعي رحمه الله ساغت باثق دالم فرجالننث فد منونتوتي علمو ، دري كخيل إمام الشافعي دباوا اوله إيبو دري فلسطين كمكه المكرمة اونتوق برتمو دغن كلوارئ ايه ث ، دسمفيغ انتوق ممفلاجاري القرآن الكريم ، كمدين امام الشافعي منوجو كـبني هذيل انتوق ممفلاجري بهاس عرب فصحة ، كمدين كمبالي كمكه سكالي لائي سبلوم منوجو كمدينة المنورة سفاي فرجمفا دان ممفلاجري علمو دغن إمام مالك رحمه الله ، سلفس كماتين إمام مالك إمام الشافعي منوجو كبغداد كمدين كمبالي كمكة سكالي لائي سفاي مغمبيل فلواغ فد ممفلاجري علمو دغن علماء 2 يغ داتغ انتوق مغرجاكن حاج دكوتا مكه ، سلفس إيت امام الشافعي منوجو كيمن دان بغداد اخيرث كلوار كمصر دان دسيتوله تانه كبوميث ، سفرت مان دخريتاكن اوله ابن خلكان

سيدغ جمعة يغمليا إين اداله سخارا ريغكس ساج بركنأن دغن رحلة علمية إمام الشافعي رحمه الله ، ليهتله كأوسهاءن بليو دالم ممفلاجاري علمو فغتهوان ، فرجالنن يغ بليو منوجو دري ساتو نئري كساتو نئري ، اداله فرجالنن يغ ساغة سوسوه دماس إيت ، اوله كران كندراءن يغدئونا كن إيت هاث كودا اتو اونتا ، بهكن كدوا 2 إيت، بائي اورغ يغ كاي ساج دافت دئونا ، تافي افاكه كندراءن باكي إمام الشافعي ، كران بليو اداله دري كالاغن اورغ فقير دان مسكين ،تنتوله دوا كاكي ساج يغ سبائي الة كندرأنث ، تأ سام دغن ماس سكارا سئل كمودوهن دكرنيا كن اوله الله سبحانه وتعالى اونتوق كيت ئونا دالم ممفلاجري علمو فغتهوان ، بأيكث موتو اتوفون كريتا ، جأو مان ساج تمفت فلاجر كيت دافت منوجو دغن ئونا ماس تأ لاما ، تتافي براف اورغ ساج دري كالاغن كيت يغ فنداي ئونا فلواغ بأيك إيت ، بهكن ستغه دري ستغهث ، بوكن هاث بلاجر دلوار كمفوغ بهكن مجلس مغاجر دمسجد دالم كمفوغ سنديري فون ، تيدق اوسها نأ مندغركن ، مك جاوءه لائي كيت دغن امام الشافعي ،

سيدغ جمعة يغ مليا ، دري ساتو نئري كساتو نئري يغ امام الشافعي منوجو اونتوف فلاجر علمو إيت ، منونجوق بهوا علمو الله سبحانه وتعالى إيت لواس مليفوتي لاغيت دان بومي ، علمو الله بوكن هاث دمكة بوكن هاث دمدينة ، بوكن هاث دسبواه كتاب ، بوكن هاث دسبواه فندوق ، بوكن هاث دساتو ساتو مذهب ، بهكن دمان ساج ادا بومي الله دسيتوله ادا علمو الله ، تيدق سأورغ فون دري كالاغن همبا الله بوليه تامت دالم ممفلاجري علمو الله سبحانه وتعالى ، الله سبحانه وتعالى برفرمان دالم ساتو كراتن اية الكرسي بوثيث ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء) البقرة 255 مقصودث : دان مريك تيدق مغتاهوي اف اف دري علمو الله مليكن اف يغ دي كهندقث ، تتافي كالو ادا دعواءن مأنسي يغ كات دي مغاجي هابيس تيدق ادا اورغ يغ سام دغن دي ، برأرتي دي سدغ 2 مغإنكاري اية القرآن تادي ، سرت دي منصفة كن علمو الله دغن صفة ككوراغن ، اين اداله فهامن يغ ساله ، ادا فون سخارا فرئوروان إمام الشافعي ، دافتي بهوا إمام الشافعي سماس برادا دمدينة بليو ممفلاجاري علمو دري إمام مالك يأيت توان بائي مذهب مالكي ، منكالا بليو برادا دبغداد ، إمام الشافعي ممفلاجاري علمو دري أبو يوسف الحنفي يغ سلاكو أنق موريد بائي أمام ابو حنيفة ، صاحب مذهب الحنفي ،ادافون إمام احمد اداله موريد يغد سايغي اوله إمام الشافعي سماس برادا دعراق ، دري سخارا فرئوروان إمام الشافعي إين ممبوقكتي كن بهوا إمام الشافعي تيدق ادا صفة تعصب كفد مان مان ئورو اتو مان -مان مذهب ددالم مات فلاجران ، بهكن بليو مغمبيل علمو دري سموا ئورو يغ برداسركن الكتاب دان السنة ، سباليقث مريك يغ ادا صفة تعصب كفد مان مان ئورو تيدق تريما فندافت يغ لأين ، مك إيتله فونخا يغ لاهيرث فتنة ، سفرتمان إمام مالك بركات كفد أبو جعفر ستله مان أبو جعفر اوسها مثيبار كتات موطاء دري كاراغن إمام مالك كفد مأنسي ، بليو بركات : “إن أصحابَ رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم – تَفَرَّقُوا في الأَمْصَارِ وَعِنْدَ كُلًّ قَوْمٍ عِلْمٌ، فَإِذَا حَمَلْتَهُم عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ تَكُونَ فِتْنَة” . سسوغئوهث فارا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تله برسيبار كفربائي فنجورو نئري ، دان فد ستيف قوم ممفوثاءي علمو فقه سنديري ، مك جك اغكو ممباوا مريك فد ساتو فندافت ساج يغاكن منجادي فنته ميمغله بنر فركاتأن إين ، اوله كران فنته يغ برلاكو دري كالغن اومة إسلام ، ساله مثاله يغ لأين كوفور مغكوفوري مريك يغ برلأينن فندافت ، فونخا دري ساتو ساج يأيت برتعصب كفد ساتو فندافت تيدق منريما فندافت يغ لأين ، سمفيت ددالم علمو فغتهوان دان سبائيث ، تتافي كالوكيت لواس دبيداغ برعلمو ، بلاجر كفد سموا ئورو ، كفد سموا كتاب كفد سموا مذهب ، سفرت مان إمام الشافعي بلاجر ، نسخاي فنته مثالهي ، مغكوفوري مريك يغ برلأينن فندافت تيدق اكن مونخول لائي ، مك إين هاث ساتو سودوق ساج دري سخاره هيدوف إمام الشافعي ،كالو كيت بنر اورغ يغ برمذهب كفد مذهب الشافعي ، مك ايكوت له لغكه هيدوف إمام الشافعي ددالم كهيدوفن كيت هار

ين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفرالله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله هو الغفورالرحيم

 คุตบะห์นี้สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบwordได้ที่นี้ คลิก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s