خطبة تاهون هجرة 1435

ดาวน์โหลดได้ทีนี้ คลิก

คุตบะห์ ฮัจเราะห์ใต้ร่มเงาอัลกุรอาน هجرة وباوه نأوغن القرآن คลิก

قوم مسلمين يغ بربهائيا

جمعة يغ كيت برادا هاري  اين اداله جمعة يغ تراخير بائي بولن ذي القعدة دان جوئ سبائي جمعة تراخير بائي  اين تاهون ، مك تألاما كيت اكن برفينده كتاهون يغ بارو ، دغن ملالوءي فوسيغن مالم دان سياغ  دمي اونتوق منجادي فلاجران بائي مريك يغ برفيكير ، بنر له فرمان الله سبحانه وتعالى (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ }النور44{)

فرجالنن  اين اداله فرجالنن يغ ساغت خفت ، فرجالنن يغ مميسه كن كيت دري دنيا دان مغهمفيري كيت دغن اخيرة ،فرجالنن يغ  مميسهكن كيت دري   تمفت بكرجا سرت مغهمفيري كيت دغن تمفت يغ ممبيريكن ئنجاران اتو بالسن ،  بركات سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ.
دنيا ايت اكن دتيغئلكن دبلاكغ ، سدغكن اخيرة اكن برادا دهدافن كيت ، دنيا دان اخيرة كدواث مميليك انق – انق ، جاديله انق اخيرة دان جاغنله كلين منجادي انق – انق دنيا ، هاري اين (ددنيا ) اداله هاري برعمل تمفا ادا فرهيتوغن  (حساب) سدغكن بيسق (داخيرة ) اداله هاري فرهيتوغن (حساب) تيدق بوليه لائي برعمل

يغدمكين  تأ ببراف جم لائي فرجالنن اين اكن مميسه كن كيت دري تاهون اين كتاهون يغ بارو ، مك فرفيسهن اين بوكن فرفيسهن يغ بياس ، تتافي فر فيسهن اين سلالو ممفوثاءي حكمة – حكمة ، فغاجاران – فغاجاران ، فراستيواءن لائي فرإيغاتن ، براف باثق  بائي مريك يغ برادا دتاهون اين ، تاهون يغ اكن منيغئل كن كيت اين ، مريك هيدوف دغن كسوسهن ، سباليقث براف باثق يغ مريك هيدوف ددالم كسناغن ، براف باثق دري كانق – كانق يغ منجادي يتيم كران كماتين ايه دان ايبو ، براف بايق دري فرمفوان  يغ منجادي جندا (ม่าย) كران كماتين سوامي ، براف باثق مريك يغ هيدوف ستاهون ايت دالم كأداءن ساكيت ، دان جوئ بوكن سديكيت مريك يغ هيدوف دالم كصيحاتن ، براف باثق مريك يغ هيدوف ددالم تاهون اين دالم كدريتاءن كران كماتين اهلي كلوارئ ، سباليقث براف باثق مريك يغ هيدوف دالم كئمبيراءن  كران  كتيباءن اهلي  كلوارئا يغ بارو دغن كلاهيران انق ،

دالم ارتي كات ، تاهون يغ كيت اكن برفيسه اين ، كيت اكن برفيسه دغنث ، ملالوءي كهيلاغن سؤرغ دان دئنتي دغن كتيباءن سؤرغ يغ لأين ، كسمواث اين دري فنتدبيران  الله سبحانه وتعالى ، الله جواله  يغ ممبري كملياءن بائي سسؤرغ يغ اي كهندق دان مغهيناكن سسؤرغ بائي مريك يغ اي مأو ،الله يغ   ممبريكن سسؤرغ دان  مناهونكن سسؤرغ دغن كهندقكيث ، كسمواث انتوق منجادي فرايغاتن مريك يغ لوفا ، مك مريك يغ تيدق برفيكير تنتغ اف يغ برلاكو سكليليغث ، مريك ايتله  يغ ساغت روئي ،

سيدغ جمعة يغ مليا ، كالو مثليديقكي فرايستوا يغ برلاكو ترهادف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبلوم هجرة كمدينة المنورة

رسول الله صلى الله عليه وسلم منمفوهي دغن كفاهيتن دالم هيدوفث ، لبيه – لبيه لائي فد منجالن كن اوروسن دعوة ، يأيت كماتين ابوطالب باف سوداراث ، كمدين دايكوتي دغن كماتين استريث خديجة رضي الله عنها ،

كدواث اداله فمبنتو لائي  فمبيلا رسول الله عليه وسلم ددالم دعوهث ، بركاتا ابن  اسحاق :سلفس كماتين ابوطالت ، اورغ – اورغ قريش سلالو مثاكيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، داري سئل سيقساءن يغ تيدق فرنه برلاكو سبلومث ، سفرت مان رسول الله برسبدا (مَا نَالَتْ مِنيِّ قُرَيْش شَيْئاً أكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ )

مقصودث : اورغ –اورغ قريش تيدق دافت منيمفا كن سسوات يغ اكو تيدق سوكاءي ، سهيغئا ستله وفات ابو طالب ،

بئيتوجوئا سيدة خديجة رضي الله عنها ،  ابن اسحاق   بركات: خديجة اداله مريك يغ فرتام يغ برايمان دغن الله دان رسولث ، سرت ممنبر (ممفرخاياءي  )دغن اف يغ داتغ كن اوله رسول الله ، دغن خديحة له الله سبحانه وتعالى مريغن كن ببانن رسول الله صلى الله دالم دعوة ، رسول الله تيدق فرنه راسا لمه دالم منجالنكن توئس دعوة سكالي فون دسان ادا يغ تيدق مرينماكن سروانث سرت  مثاكيتيث دستيف جالن،

رسول الله صلى الله برسبدا تنتغ كلبيهن خديجة “واللهِ، ما أبدلَنِي اللهُ خيْرًا مِنْها: آمَنَتْ بِي حِيْنَ كَفَر الناسُ، وصدَّقَتْني إِذْ كَذَّبَنِي الناسُ، ووَاسَتْنِي بِمَالِها إِذْ حَرَّمَنِي النَّاسُ، ورَزَقَنِي منها اللهُ الوَلَدَ دون غَيْرِها من النِّسَاءِ.” اخرجه احمد

يغ برمقصودث : دمي الله  ، الله تيدق ممبري وانينا فغئنتي يغ لبيه بأيك دري فدث ، دي برايمان كفد كفدكو تتكالا مأنسيا ماس ايت مغكوفوريكو ، ، دي ممفرخاياكنكو تتكالا دماس ايت مأنسيا مندوستاكن كو ، دي ممبنتوكو دغن هرتث  دساعت اورغ – اورغ تيدق مأو ممبنتوكو ، دي اداله ايبو دري انق – انق يغ الله انئرهكن كفد كو تيدق داري استري – استري يغ لأين ،

دغن يغ دمكين كماتين ابو طالب دان سيتي خديجة اداله ساتو فرايستوا يغ ساغت مدريتا رسول الله عليه وسلم ، تتافي بائي اورغ  يغ تئوه ددالم ايمان دان تقوى كفد الله سبحانه وتعالى ، سرت هارف فرتولوغن الله سبحانه وتعالى ، تنتو فركارا ايت تيدق بوليه ملمه كن فنديرينث ، بهكن كن فركارا ايت منمبهكن سماغت ددالم منجالن توئس يغد بريكن اوله الله سبحانه وتعالى

سلفس دري كماتين سيتي خديجة تأبراف لاما رسول الله صلى الله عليه وسلم  مليهت بهوا أهلي مكه تيدق منريما نأوغن توحيد يغدسمفيكن  ، برهجرة له رسول الله صلى الله عليه وسلم كطائف سموئ ادا دكالغن اهلي طائف هاتي يغ جرنيه فد منريما كن نأوغن توحيد يغد باوا كن اوله بئيندا، تتافي فركارا يغ دجمفا تيدق سام دغن يغد سغكا ، بهكن اهلي طائف سمبوت كداتغن بئيندا دغن ماكي مماكي خلا منخلا  سرت ملونتر باتو٢ سهيغئ برداره كفلا دان كدوا كاكيث ، مك كمبالي له رسول الله كمكه المكرمة سكالي لائي ، ستله ايتله برلاكوث فرايستيوا اسراء دان معراج كأتس ديري بئيندا ، اونتوع منجادي تندا بهوا فرتولوغن الله ايت تتف برسام دغن اورغ صبر ، ستله ايت رسول الله مولاءي بر هجرة كيثرب سرت ممباوا خهيا منوجو كبندر  يثرب سهيغئا يثرب دجادي سبائي بندر يغ برخهيا ، دسيني له نام يثرب ايت دئنتيكن دغن نام المدينة المنورة (بندر يغ برخهيا )

قوم مسلمين يغ دحرماتي !

دري سيني كيت دافتي دوا فغاجاران دري سجارة رسول الله سبلوم دان سلفس برهجرة ،

فرتام ، سلبوم هجرة  ، رسول الله منمفوهي دغن فركارا يغ مندوكا كن هاتيث ، يأيت كماتين ابوطالب دان سيدة خديجة ، فمبيلا دان فمبنتو رسول الله فد جالنن دعوة ،تتافي كماتين كدوا – كدوا ايت تيدق دافت ملمه كن رسول الله دالم منجالنكن توئس يغ دفرينتهكن اوله الله سبحانه جوا ، بهكن   منمبه كيقين دان كفرخاياءن فد فرتولوغن الله سحانه وتعالى ،

اوله ايت سياف ساج يغ برادا دتاهون يغ مميسهي كيت  اين دغن سنغ  ، دري تمفت كديامن  يغ بأيك بائوس ايلوق لائي اينده دتاهون يغ اكن داتغ دي اكن هيدوف دتمفت كديامن يغ سوسه ، … تاهون يغ اكن لفس دي هيدوف دغن ميوه كران مودهث حاصيلن تافي تاهون يغ اكن داتغ دي اكن هيدوف دغن سوسه كران فوتوسث حاصيل يغ ددافتي ، تاهون لالو دي سموا اهلي كلوارئ برسام دغنث  ،تافي تاهون اين  اهلي كلوارئ تيدق جوكوف سفرت دهولو كران كماتين ،

جيك فركارا ايت ملمهكن كهيدوفنث  ، لمه دالم برعبادة كفد الله ، مك  كتهويله ، كهيدوفن مريك ساغت جأو دري كهيدوفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كدوا ، ستله رسول الله برهجرة كمدينة المنورة ايت رسول الله دافت براوبه مشاركة مدينة كفد مشاركة يغ برتوحيد كفد الله سبحانه وتعالى

مك ، سياف يغ سوده لغكه كاكيث برفينده دري تاهون اين كتاهون يغ بارو، تتافي تيدق براوبه سيكف فنديرين ث دري يغ بوروق تتف ددالم كبوروقكن ، تيدق مغمبيل فرايسيتوا هجرة سبائي فغاجاران سرت برفيكير دغنث اونتوق مغوبه ديريث ماسيغ –ماسيغ ، مك ايغاتله بهوا كهيدوفنث اكن تتف دالم كروئين سلاما-لامث

كران فوسيغ مات هاري دان بولن ، فوسيغ سياغ دان مالم ايت ، سهيغئا دري هاري  منجادي ميغئو، ميغئو منجادي بولن دان بولن منجادي تاهون ايت ، تجوان ث اونتوق كيت سام – سام برفيكير ، سرت مغوبه كن ديري دري يغ بوروق كفد يغ بأيك ، يغ بأيك كفد يغ لبيه بأيك ، الله برفرمان وتعالى (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ }النور44{) مقصودث : الله مموسيغكن مالم يغ سياغ ،يغ دمكين اونتوق منجادي مغاعتباران بائي مريك يغ ادا مات اونتوق برفيكير

جلسله بهوا ، برفيكير داري ساتو –ساتو فرايستيوا انتوق منجادي كن فلاجاران ، ايتله يغ دافت مغوبه كن سيكف سؤرغ ، تيدق ادا لائي فراوبهن ايت ملالوءي  ساتو – ساتو فكرجاءن ، بوكن سديكيت يغ مغاتاكن ، دي اكن جادي سؤرغ يغ بأيك ستله دي بوات ايت دان ستله دي بوات  اين ، ستله باليق دري حاج مثلث ، ستله دي بركهوين اومفامث،  تيدق فرنه لائي برلاكو دري سجارة اسلام ، بهوا سؤرغ ايت فراوبه كفد يغ بأيك دغن  فكراجاءن يغ دي سوده لاكو ، بهكن كالو دي تيدق برفيكير مك  كأداءن مريك ايت تتف ددالم كبوروقن دان لبيه بوروق دري يغ اصلث ،

اوله ايت فراوبه تاهون برارتي براوبه ث عمور ، مك برانتوغ باكي مريك عمورث باثق سرت ايلوقث عمالن

 سبائيمان رسول الله برسبدا ”   خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ،وَحَسُنَ عَمَلُهُ”،(  : سباءك – باءيك مأنوسيا من يغ  فنجغ عمورث دان بأيك فربواتنث )  “وَشَرُّ النَّاسِ  مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ”( دان سجاهت – جاهت مأنوسيا اداله  مريك يغ فنجغ عمورث دان جاهت فربواتنث ).رواه الترمذي

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s